Nieuws

Spoelen met water: verminderen van ammoniakemissie uit de melkveehouderij

Spoelen met water, Dairy Campus via Integraal Aanpakken
Bron foto: Dairy Campus (Integraal Aanpakken)
Samenvatting
  • Onderwerp
    ammoniak, methaan, spoelen met water, verduurzamen
  • Interessant voor
    melkveehouders, adviseurs
Bekijk de bronnen
Om de melkveehouderij duurzamer te maken, zet de sector zich in om de uitstoot van ammoniak en methaan te verminderen. Een manier om ammoniakvorming tegen te gaan is door het spoelen van de roosters met water. Recent onderzoek heeft laten zien dat het spoelen van de een traditionele roostervloer in bestaande stallen de ammoniakuitstoot met wel 40% kan verminderen. Dit is meer dan wat de huidige regels en wetten erkennen. Daarom zijn onderzoekers van Wageningen Livestock Research en Netwerk Praktijkbedrijven samen met enkele melkveehouders een project gestart om hier verandering in te brengen.

Het doel van het project is om te bewijzen dat spoelen met water een effectieve en haalbare manier is om de uitstoot van emissies tegen te gaan. Met behulp van dit bewijs willen de onderzoekers de techniek laten erkennen als effectieve en representatieve reductiemaatregel. Tijdens het project wordt een jaar lang de ammoniak- en methaanemissies gemeten op 8 verschillende melkveehouderijen.

Spoelen tijdens (mest)uitrijperiode

De technieken staan een half jaar aan, tijdens de (mest)uitrijperiode. Van deze bedrijven gaan 4 bedrijven een druppeltechniek gebruiken en 4 een sproeitechniek. De druppeltechniek is een systeem waarbij waterdruppels vanaf 3 à 4 meter hoogte op de rooster vallen, dit wordt zo gemonteerd dat de ligboxen niet vochtig worden. Bij de sproeitechniek worden er sproeiers achter de boxdekken en voerhekken geplaatst.

Samenwerking tussen melkveehouders en stakeholders

Met deze opzet doen de onderzoekers en melkveehouders voldoende metingen om wettelijke erkenning van spoelen met water mogelijk te maken. Naast het meten van de uitstoot, kijken de onderzoekers ook naar andere zaken, zoals hoe deze methodes de gezondheid en het welzijn van de dieren beïnvloeden, en wat voor invloed ze hebben op het milieu en de bedrijfsvoering. Ze houden ook rekening met de mogelijke financiële consequenties en de praktische problemen, zoals de behoefte aan meer opslag voor mest. Tijdens het onderzoek vindt er nauwe samenwerking plaats tussen de melkveehouders en diverse stakeholder om deze aspecten volledig in kaart te brengen.

Op deze manier draagt dit project bij aan het vergroten van het palet aan oplossingen voor boeren voor reductie van ammoniak- en methaanemissies en hun bijdrage aan verduurzaming van de sector.