Menu
Nieuws

Terugblik: Bijeenkomst vergroten impact Integraal Aanpakken

In ‘Integraal aanpakken’ gaan onderzoekers, veehouders, sector en overheid samen aan de slag. Doel van het programma is om praktische en rendabele maatregelen te identificeren die de emissies van methaan en ammoniak verlagen. Op 16 maart jl. zijn 26 belanghebbenden, waaronder veehouders, sectorpartijen, sector­vertegenwoordigers en brancheorganisaties, bijeengekomen op de Eemlandhoeve om stil te staan hoe de impact van Integraal Aanpakken te vergroten. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.

false

false

false

false