Menu
Nieuws

Terugblik Informatie­bijeenkomst Provinciale Staten, provincie Gelderland en Overijssel

Op woensdagavond 21 september werd een informatiebijeenkomst over het programma Integraal Aanpakken georganiseerd voor de provincies Gelderland en Overijssel op agro-innovatiecentrum De Marke. Van beide provincies waren zowel beleidsmedewerkers aanwezig (werkzaam op dossiers zoals stikstof, natuurinclusieve landbouw en gebiedsgerichte aanpak) als statenleden (CDA, PVDA en Groep Brommer).

false