Nieuws

Terugblik op het symposium 'Bedrijfsspecifiek meten stalemissies met sensoren'

Samenvatting
  • Onderwerp
    stalemmissie, symposium
  • Interessant voor
    experts over emissies uit de wetenschap, praktijk en beleid
Bekijk de bronnen
250 experts uit de wetenschap, praktijk en beleid verzamelden op donderdag 25 januari in Ede voor het symposium 'Bedrijfsspecifiek meten van stalemissies met sensoren'. De dag stond volledig in het teken van het delen van de meest recente kennis uit wetenschap, fieldlabs en praktijkcasussen met betrekking tot het meten van stalemissies.

Een belangrijk moment tijdens het symposium was het nieuwe meetprotocol voor emissiemonitoring dat is aangeboden aan Minister van der Wal van Natuur en Stikstof. Dit protocol, ontwikkeld in opdracht van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW), is tot stand gekomen door samenwerking tussen wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR), TNO, het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Het document biedt gedetailleerde richtlijnen voor het bedrijfsspecifiek meten met behulp van sensortechnologie van verschillende gassen en in de toekomst fijnstof en geur. Dit nieuwe meetprotocol levert een waardevolle bijdrage aan huidige metingen, toekomstig onderzoek en de implementatie van doelvoorschriftvergunningen.

Tijdens het symposium gaf het ministerie van LNV toelichting over de landelijke aanpak voor het bedrijfsspecifiek meten van stalemissies. Daarnaast vond er een boeiende paneldiscussie plaats met vertegenwoordigers van de overheid, de sector en de onafhankelijke voorzitter van het Regieorgaan 'Versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij', waarbij het belang van continu meten van stalemissies en doelvoorschriften werd benadrukt.

Het tweede deel van de dag bestond uit verschillende deelsessies waarin dieper werd ingegaan op diverse aspecten van bedrijfsspecifiek meten. Deze sessies behandelden onderwerpen variërend van sensortesten en continue monitoringsprojecten tot de data-aspecten van bedrijfsspecifiek meten en alles wat er juridisch komt kijken bij doelvoorschriften. Zo werden er inzichten gedeeld over metingen in verschillende regio's en projecten die gericht zijn op brongerichte maatregelen en realtime metingen.

De conclusie van de dag is duidelijk: er gebeurt veel op het gebied van bedrijfsspecifiek meten met sensoren, met talrijke fieldlabs, pilots, een nieuw meetprotocol en juridische vraagstukken. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten, maar er is nog werk te verrichten om bedrijfsspecifiek meten technisch, economisch en juridisch in de praktijk te implementeren. Het symposium benadrukt de noodzaak van gezamenlijke inspanningen om bedrijfsspecifiek meten volledig te omarmen en verder te ontwikkelen. Samen zetten we bedrijfsspecifiek meten met sensoren op de kaart.

Link naar presentaties symposium

(12)
Plenaire sessie: Landelijke aanpak bedrijfsspecifiek meten van stalemissies / Chris van Naarden (SK&I) en Bea van Golen DAD); Landelijk coördinator emissiemonitoring / Albert Winkel (WUR); Panel Toelichting op het vernieuwde protocol / Albert Winkel (WLR) Boer aan het Roer: Bedrijvennetwerk Regio Deal FoodValley / Anne-Jo Smits (PEV) en Marien Korevaar (WLR) Continu meten bij projecten van de Versnellingsaanpak van de provincie en sectoren / Tom Ploeger (DLV Advies) Emissiemetingen uit natuurlijk geventileerde stallen / Julio Mosquera (WUR) Meten = Weten : project realtime meten & monitoring / Arie de Niet en Theo van den Ven (Provincie Noord-Brabant) Mobiele metingen van melkveestallen / Paula Bronsveld (TNO team EMSA Petten) Netwerk Praktijkbedrijven : Emissiemetingen als managementtool / Carsten Schep (WUR) en Erik van Well (CLM Onderzoek en Advies) Met sensortechnologie naar doelvoorschriften / Harm van der Zanden en Sandra van Kampen (Connecting Agri&Food) Sensortesten in Nederland & Vlaanderen / Jan Vonk (WLR) en An Verfaillie (ILVO) Toelichting data aspecten van bedrijfsspecifiek meten / Job Oostveen (TNO) Wat komt er (juridisch) kijken bij een doelvoorschriftvergunning / Harm Borgers (KokxDeVoogd)