Nieuws

Tips van veehouders in rapportage bedrijfsbeslisingen

Etende koeien in stal- Matthias Boekel-pixabay
Bron foto: Matthias boeckel (Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Uitstoot reductie
  • Interessant voor
    Veehouders
Bekijk de bronnen
De stikstofaanpak evenals de invulling en implementatie van de gebiedsgerichte aanpak roept veel vragen op. In het kader van het programma Integraal Aanpakken is Schuttelaar & Partners, in samenwerking met ZLTO, LLTB en LTO Noord, op bezoek gegaan bij boeren die al emissies reduceren. Hun ervaringen en verhalen zijn in deze rapportage te zien en te lezen. Deze rapportage laat aan zowel veehouder, de (lokale) overheid als andere betrokkenen bij gebiedsprocessen zien dat er handelingsperspectief is.

Reductiemaatregelen

Er zijn meerdere manieren om op integrale wijze aan reductiedoelstellingen te voldoen. Dat kan via stal-, dier-, voer- en mestmaatregelen. En soms door maatregelen uit de verschillende sporen op een slimme manier te combineren. Door goed management en slimme maatregelen kan relatief makkelijk veel reductie gerealiseerd worden, passend bij verschillende bedrijfs- of omgevingsfactoren. De rapportage laat ook de keuzelogica van veehouders zien. Voor veehouders zijn keuzes vaak vanzelfsprekend, maar voor beleidsmakers niet altijd.

Praktijkvoorbeelden

Veehouders vinden in deze rapportage inspirerende en succesvolle praktijkvoorbeelden van emissiereducerende maatregelen. De voorbeelden en verhalen laten zien dat er voor verschillende regio’s goede oplossingsrichtingen bestaan. (Lokale) overheden en andere partijen die zijn betrokken bij gebiedsprocessen vinden in deze rapportage veelbelovende oplossingen en systemen die zich deels al hebben bewezen in de praktijk, en daarmee aantonen dat reductiedoelstellingen gehaald kunnen worden.