Menu
Nieuws

Toetsen van maatregelen om uitstoot van methaan en ammoniak te reduceren

(Integraal Aanpakken)
De Nederlandse veehouderij staat voor de opgave om de emissie van ammoniak en methaan te reduceren. Het zogenaamde voerspoor is voor (een groot) deel bepalend voor de emissie van ammoniak en methaan. De Koeien & Kansen-ondernemers hebben in 2020 geprobeerd via het voerspoor de gestelde doelen voor ammoniak en methaan te realiseren. Zij hebben de praktische inpasbaarheid van maatregelen getoetst op hun bedrijf.

false