Nieuws

Verschillen in emissies bieden aanknopingspunten

(Integraal Aanpakken)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Emissies
  • Interessant voor
    Veehouder
Bekijk de bronnen
Emissies in Nederland worden momenteel berekend aan de hand van modellen. Dit geldt ook voor de emissies in de veehouderij. Nu we de emissies serieus willen terugdringen, is het noodzakelijk om in meer detail te weten waar emissies te beïnvloeden zijn.

In 2018 is daarom een onderzoek gestart op 18 melkveebedrijven, 2 melkgeitenbedrijven, 2 varkensbedrijven en 2 vleeskalverbedrijven. De eerste resultaten van de melkveebedrijven zijn al bekend, de resultaten uit de andere sectoren volgen dit jaar.

Door het jaar heen

De metingen laten grote verschillen zien in de emissies tussen de 18 gemeten melkveebedrijven. De emissies op een bedrijf zijn ook niet constant, maar wisselen door het jaar heen. Een veehouderijbedrijf heeft immers te maken met biologische processen en dagelijkse activiteiten zoals het voeren van de dieren en het mestmanagement in de stal. Ook is het voer door het jaar heen verschillend van samenstelling.

Emissies beïnvloeden

Dat er verschillen zijn tussen bedrijven is positief. Dit betekent namelijk dat de emissies te beïnvloeden zijn: door anders te voeren, anders met de dieren en met de mest om te gaan etc. Nieuw onderzoek dat in 2020 is gestart, zal verder onderzoeken waarom bedrijven van elkaar verschillen en wat we daarvan kunnen leren om emissies te reduceren. Nieuws over deze onderzoeken delen we o.a. via deze website, webinars en agrarische media.