Nieuws

Webinar Integraal Aanpakken in de veehouderij

(Shutterstock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Klimaat, Emissiereductie
  • Interessant voor
    Veehouder
Bekijk de bronnen
Meer dan 130 mensen waren op donderdag 10 december aanwezig bij het webinar over de eerste resultaten van de onderzoeken Veehouderij & Klimaat en Integraal Aanpakken.

Beleidsmedewerker Gemma Verrijdt (ministerie van LNV), onderzoeker Hendrik Jan van Dooren (Wageningen Livestock Research) en themaspecialist Klimaat & Energie Auke Jan Veenstra (LTO Nederland) waren de hoofdgasten.

Integrale aanpak van emissies

In het webinar werd het onderzoek naar integrale aanpak van emissies toegelicht en hoe dit past binnen een kringlooplandbouw. Het onderzoek laat zien dat er grote verschillen zijn in methaanuitstoot tussen veehouderijen. Ook koeien stoten niet allemaal evenveel methaan uit. Die verschillen bieden aanknopingspunten om de emissies van methaan te reduceren. Video’s van geitenhouder Jos Tolboom en varkenshouder Hans Verhoeven lieten zien hoe samen met veehouders wordt gewerkt aan praktijkrijpe oplossingen. Ook werd een doorkijkje gegeven naar vervolgonderzoek naar een integrale aanpak waarbij het verminderen van broeikasgassen en ammoniakemissies centraal staat.

Ga naar de resultaten: Resultaten onderzoek Veehouderij & Klimaat

Ook in 2021 zal het Integraal Aanpakken programma diverse webinars organiseren. Aankondigen hiervoor zullen op deze website worden geplaatst.

Video webinar

De opname van het webinar is hieronder terug te kijken.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Webinar Integraal aanpakken in de veehouderij

Bron: Integraal Aanpakken