Nieuws

Zeewier als methaanremmer niet vrij van risico’s

(WUR)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Zeewier, Methaan
  • Interessant voor
    Melkveehouder
Bekijk de bronnen
Methaan is een sterk broeikasgas dat koeien uitademen. Eén van de mogelijke manieren om methaanuitstoot door koeien te beperken is door de dieren het zeewier Asparagopsis taxiformis te voeren. Deze zeewiersoort bevat hoge concentraties bromoform, een stof die de vorming van methaan in de pens van de koe tegengaat. Uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) blijkt dat bromoform vervolgens in de melk en de urine van de koe terecht kan komen.

“Bromoform remt de vorming van methaan in de pens van de koe. Echter, het is ook toxisch.”, zegt Wouter Muizelaar, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. Eerder onderzoek bracht het zeewier A. taxiformis in verband met penswand-beschadigingen bij schapen. “Daarom wilden we weten welk effect A. taxiformis bij koeien heeft. Komt bromoform terecht in de melk, urine, mest of dierlijk weefsel? Waar blijft het? Uit dit onderzoek blijkt dat bromoform uit A. taxiformis in melk en urine terecht kan komen. Reden om nog eens te heroverwegen of het wel zo wenselijk is om deze zeewiersoort aan koeien te voeren.”

Langetermijneffect onbekend 

Van 2 van de 12 koeien werd de penswand onderzocht, en dat bracht net als bij schapen afwijkingen en tekenen van ontstekingen aan het licht. Dat maakt Muizelaar bezorgd: “Bromoform is in pure vorm schadelijk voor de gezondheid. Dat heeft eerder onderzoek al wel aangetoond. Er zijn niet voor niets maxima gesteld aan de hoeveelheid bromoform die drinkwater mag bevatten. Voor voedingswaren zijn die maxima er niet. Dat de stof nu ook in de melk terug te vinden is, is extra zorgelijk. Voedselveiligheid moet natuurlijk altijd boven elke vorm van twijfel verheven zijn.” De onderzoeker benadrukt daarom dat er op dit moment geen melk met daarin bromoform in de supermarkt ligt. De melk uit dit onderzoek is vernietigd.

Muizelaar concludeert dat het bromoform-houdende zeewier de methaanemissie van koeien weliswaar sterk kan reduceren, maar pleit voor verder onderzoek om negatieve effecten voor koe en consument uit te sluiten.

Asparagopsis taxiformis 

Dit onderzoek richtte zich op de specifieke zeewiersoort Asparagopsis taxiformis, omdat deze geconcentreerde hoeveelheden bromoform bevat. Nu het gebruik van die soort vraagtekens oproept, ligt de vraag voor de hand of je überhaupt wel zeewier aan koeien moet voeren. Muizelaar legt uit dat andere zeewiersoorten minder of geen bromoform bevatten, maar mogelijk óók methaan reduceren. “Die werken net anders doordat ze andere methaan-verlagende inhoudsstoffen bevatten. Dus ik zie zeewieren nog steeds wel als veelbelovende optie die we moeten blijven onderzoeken.”

Methaanonderzoek

WUR doet al jaren onderzoek naar manieren om methaanvorming in de veehouderij te voorkomen of op te vangen. Zo onderzoeken we in opdracht van het ministerie van LNV welke maatregelen rond veevoer, dieren, stallen en mestopslagen genomen kunnen worden. Meer informatie hierover staat op deze website.