Menu
Nieuws

Zeven vragen over stikstof meten

(Vrij gebruik)
Nederland staat in Europa te boek als het slechtste jongetje van de klas wat betreft de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden. Tegelijkertijd zijn we het enige land dat de impact op Natura 2000-gebieden uitvoerig meet en de uitkomsten consequent elke zes jaar op Europees niveau deelt. Hoe komt ons land tot de metingen, berekeningen en stikstofmodellen?

false