Menu
Nieuws

Zoektocht naar verband tussen uitstoot methaan en fokkerij

(Integraal Aanpakken)
Met een sniffer wordt de methaan- en kooldioxideconcentratie gemeten in de lucht die de koeien uitademen. Deze metingen vinden op 18 melkveebedrijven in Nederland plaats, waaronder op zes Koeien & Kansen-bedrijven. Op het bedrijf van Rijk Baltus zijn al 1,5 jaar concentratiemetingen verricht. Deze metingen dragen bij aan het in beeld brengen van de verschillende methaanemissies tussen koeien en erfelijkheid daarvan.

false