Nieuws

Wat is onze haalbaarheid voor de methaan­reductiedoelen 2030?

(Integraal Aanpakken)
Samenvatting
  • Onderwerp
    methaanreductie
  • Interessant voor
    melkveehouders, varkenshouders, erfbetreders en beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Het ministerie van LNV heeft in haar Nationale Methaanstrategie stevige reductiedoelen benoemd voor de reductie van methaan in de landbouw. Er is onderzocht welke maatregelen er naast krimp nodig zijn voor de benodigde vermindering van methaanemissie. Dit zodat we de klimaatdoelen van 2030 kunnen bereiken.

In onderstaand rapport leest u welke combinaties van maatregelen kunnen bijdragen aan het halen van dit doel. Bovendien is belicht welke maatregelen effectief zijn op welke termijn. Maatregelen gericht op vermindering van methaan uit de pens (melkvee) en uit de mest (melkvee en varkens) zijn in dit nieuwe rapport verkend.

Bronnen

(1)